Jegyzet

"A túlságos központosításnak ma is a törvényhatósági szervezet a leghelyesebb mérséklője és ezáltal a szabadságnak biztosítéka. Mert nagyon is igaz a kiváló franczia államtudományi írónak, Toquevillenek mondása, hogy: "A czentralizáczio megfosztja az országot, az őt megillető szabadságtól és hozzászoktatja a zsarnoksághoz. Helyhatósági intézmények nélkül alkothat magának egy nemzet szabadnak látszó kormányzatot, de nem bírja a szabadság szellemét. Múló szenvedélyek, pillanatnyi érdekek, a körülmények vak esélye, megadhatják neki a szabadság külső formáit, de a társadalom testébe visszaszorított zsarnokság előbb vagy utóbb földszintre kerül." Magyarország vármegyéi és városai monográfia -- előszó, írta báró  Prónay Dezső

 

 

 

 

 

 
Az egyik legkedvesebb zeneművem a Carmina Burana, szerzője Carl Orff (1895. július 10. – 1982. március 29.) német zeneszerző, zenetanár.  Én először a 60-as évek közepén hallottam a Károlyi-kertben. Az első sorban ott ült Kodály Zoltán is.

Schifferné Szakasits Klára visszaemlékezésében megörökített Rákosi Mátyásról egy epizódot, aminek máig van különös üzenete. "Este tíz óra tájt a Rákosi Gyeremekotthon egyik hálótermében, ahol 8-12 gyermek aludt Ganzel Irén (a gyermekotthon vezetője) felkattintotta a villanyt, majd így szólt: - Rákosi pajtás jött látogatóba!... Egyenest odament Palkó ágyához, a többi gyermekre ügyet sem vetett. megállt az ágynál: - Na, kis Schiffer, büszke lehetsz - mondta a gyereknek-, mert nagyapád lesz a köztársaság elnöke." (Idéz:i Majtényi György K-vonal, Uralmi elit és luxus a szocializmusban, Nyitott Könyvmühely, Budapest, 2010.)

Apám Oláh Dezső 1912-ben született Monoron.


Nagyapám, nagyanyám és apám karon üllő korában a monori szülőház kerjének tpavilonjában

Canaletto, eredeti nevén Giovanni Antonio Canall (1697-1768) San Marco című festnénye

A fontos tisztségek választását mindenütt gyanakvás veszi körül. Sokszor kiáltanak csalást. Talán ezért fordítottak olyan sok figyelmet a választások tökéletesítésére. Az alkotmányok aranybetűkkel írt sorai szólnak róla, a demokrácia rajta áll vagy bukik. A világ sok részén élő regulák, melyek a választások tisztaságát kívánták elérni sokszor nagyon eltérnek egymástól. Mindnek van hibája. A hibákat kiküszöbölendő változtatnak rajta. Végül nagyon bonyolult rendszer jöhet létre. Ebben a jegyzetben erre mutatok egy érdekes példát, a velencei köztársaság dózse választásának összefoglalását idézem Mary McCarthy Velence közelről könyvéből (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986.). Érdekes adalék ma amikor a pártok a választás lázában élnek.