Újdonságok

 • Requiem

  Gyászének 56 hőseire emlékezve

  Kyrie

  A novemberi napokat
  roncsolt házak, szeplős falak könnyezik.
  Tört ablaksereg néz a friss halmokra,
  fák és padok hűs pihenői között
  a néma fájdalomra.

   


   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz  
 • Pályázat körorvosi állásra 1885-ben

  Pályázatok

  A lemondás folytán üresedésbe jött m.-keresztesi körorvosi állás választás útján leendő betöltésére határidőül folyó évi január 29-ik napjának d.e. 10 órája a kör székhelyére, M.-Ketesztes községházához kitűzetvén felhívatnak a pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket e hivatalhoz folyó hó 24-éig annál inkább beadni szíveskedjenek, mivel a később beadott pályázati kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

  Bővebben ...  
 • Hümmögések

  Gyakran kell hümmögnöm a mai (irodalmi) világban (is). Öröm és kétely rág egyszerre, vagy olyan gyors váltakozással, hogy csak kapkodom a fejem. Amikor először olvastam egy irodalmi orgánum ön-beharangozó cikkében, hogy a Nyugat hagyományát kívánja folytatni, mélységes boldogság fogott el. Nohát! Hogy ezt megértem! – rikkantottam magamban, mint mostanság annyiszor. Amikor azonban harmadszor olvastam egy harmadik irodalmi (?) orgánum reklámjában a Nyugatot mint eszményképet, valahogy elbágyadtam. Mi ez? Itt mindenki, de mindenki, felül- és aluljárókban, a Nyugatot folytatja? Nem kéne egy kicsit jobban vigyázni fogalmak és eszményképek szédületes inflációjára? Mi több: hamisodására?

  Bővebben ...  
 • Mi lesz velünk?

  mi lesz
  velünk, ha a tiltott lesz ez után mindig a szabad,
  ha szent kötelékben szeretnénk élni, titkolnunk kell,

  Bővebben ...  
 • Babits Békekiáltványa

  Szörnyű katasztrófa fenyegeti a világot. Európa s vele az egész emberiség válságos napjait éli. Egyre jobban érezzük, hogy a "béke és kultúra" vagy a jóvátehetetlen pusztulás válaszútján állunk. Mindenki felelős, minden erkölcsi és szellemi erőt, minden akaratot és sugalmazóképességet meg kell feszíteni, hogy a pusztulásnak ellene szegüljön.

  Bővebben ...  
Scroll to top