Jegyzet

Hogy a szerelem felfogása dolgában mennyire különbözött a régi kínai világ Európától, azt talán ez szemlélteti legjobban: a hagyományos kínai hitvilágban a szerelemnek nem volt istene! Kínai Erósz, Ámor, Cupido nincsen! S amikor száz-egynéhány éve Kína és Európa kapcsolatainak bővülése során kezdték rendszeresen összehasonlítani egymással a két kultúra szó- és fogalomkincsét, a szerelem fogalmának megnevezésére nem akadt a kínai nyelvben megfelelőbb szó, mint az, amelyet az észak-kínaiban ainak ejtenek, s amelynek szerelem, szeretet jelentései mögött az alapjelentés valami olyasmi, hogy sajnál, irigyel valakitől valamit vagy valakit.

Vécsey Károly – Wikipédia

Imádott, drága Linám!

Szeretett, mindennél kedvesebb feleségem! Látom, elérkezett életem utolsó pillanata – meg kell halnom, tehát még egyszer Isten hozzád, Isten veled vezéreljen Isten minden lépésedet, az én utolsó sóhajom: Lina, ott a túlvilágban egy jobb életben egyesülünk bizonyára – Isten veled jó lélek és bocsásd meg mindazt a keserűséggel, mellyel tán akaratlanul is megbántottalak csókollak, csókolom kedves leányomat, leányodat Gizellát. Élj boldogul.

Október 6-án, reggel 6 órakor.

Szerencsétlen Károlyod

Megjelent az Aradi Vértanúk Albuma kötetben (Budapest, Lampel R. (Wödianer F. és Fiai) Kiadása)

Krisztusban szentséges atyának, I[nce] úrnak, Isten kegyelméből a római szentegyház főpapjának, B[éla], ugyanazon kegyelemből Magyarország királya mindenben köteles és alázatos tiszteletet.

IV. Ince pápa – Wikipédia

„De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik.

Oláh Gyárfás Dezső ...

Mentés