Jegyzet

Vécsey Károly – Wikipédia

Imádott, drága Linám!

Szeretett, mindennél kedvesebb feleségem! Látom, elérkezett életem utolsó pillanata – meg kell halnom, tehát még egyszer Isten hozzád, Isten veled vezéreljen Isten minden lépésedet, az én utolsó sóhajom: Lina, ott a túlvilágban egy jobb életben egyesülünk bizonyára – Isten veled jó lélek és bocsásd meg mindazt a keserűséggel, mellyel tán akaratlanul is megbántottalak csókollak, csókolom kedves leányomat, leányodat Gizellát. Élj boldogul.

Október 6-án, reggel 6 órakor.

Szerencsétlen Károlyod

Megjelent az Aradi Vértanúk Albuma kötetben (Budapest, Lampel R. (Wödianer F. és Fiai) Kiadása)

Krisztusban szentséges atyának, I[nce] úrnak, Isten kegyelméből a római szentegyház főpapjának, B[éla], ugyanazon kegyelemből Magyarország királya mindenben köteles és alázatos tiszteletet.

IV. Ince pápa – Wikipédia

„De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik.

Oláh Gyárfás Dezső ...

Mentés

Polgár vagyok, citoyen. Nem érzem jól magam olyan világban, ahol valakit meggyaláznak, megjelőlnek, kijelőlnek.  Sem olyanban, ahol rátermettség helyett az egykori megalázottak, megjelöltek, kijelöltek sértetsége diktál. Gergely Ágnes Közép-Európa ígéret volt (Balassi Kiadó, 1994, 159. oldal)