Próza

Részlet a kötet Bevezetéséből.

A népi írók szellemiségének kisugárzása, a népi írók mozgalma, a XX. század kétséget kizáróan egyik legjelentősebb - társadalmi kérdésekkel is foglalkozó - irodalmi mozgalma volt. Ennek hatása a mai napig is érvényesül, bár felvethető a kérdés, kik a felelősek és mi az oka annak, hogy ennek tárgyi ismerete, még az értelmiségi emberek köreiben is gyakran fekete folt. A népi gondolat túlmutat az irodalmon, több a népi irodalomnál. Megnyilvánul a zene, tánc, festészet, szobrászat, színjátszás, filmművészet, építészet területén, de hatása a pedagógiában, a falukutatásban és a néprajzban is tetten érhető. A hasonló szellemi, lelki világú zenészek, képzőművészek, színjátszók, folkloristák alkotó munkájával egybeszövődik.

Annak érzékeltetésére, hogy Ukrajnában milyen mérhetetlen fokú és általános a már-már a hülyeséggel határos naivitás és tájékozatlanság, néhány mondat Polubotok kincséről, az ukránok kedvenc mániájáról, melyben jó száz év óta makacsul és tántoríthatatlanul hisznek.

A szomszédos asztaltól áthallatszott hozzám az élénk eszmecsere. Értelmiségi társaság nagy hangon tárgyalt társadalom-lélektani kérdéseket. A vágyteljesítéshez túlzottan ragaszkodó pszichoanalitikus elméletet ízlelgettek lelkesen. A közösséget hol alapértékként, hol megvetően emlegették. Az önzést felváltva kárhoztatták és dicsérték. Bármelyik meglátásra bólogattak, helyeseltek. Nagy volt az egyetértés.

Az Egyenlőségi Társulat Magyarország lakosaihoz, testvéreihez, rokoninkhoz szíves üdvözletet! Bánat és harc szól belőlünk; olyanok a mi szavaink, mint mikor a szél belesüvít a félrevert harang zugásába. Tűz van, tűz van... nem egy falu, nem egy város, hanem az egész ország ég. Fölharangozzuk az egész nemzetet. Talpra, legények! ha most föl nem keltek, feküdni fogtok a világ végéig. Magyarok, ezelőtt ezer esztendővel megindult egy népfaj Ázsiából azon szándékkal, hogy fölkeresi a föld legszebb, legtermékenyebb tartományát, s azt elfoglalja maradékai számára;soká, nagyon soká vándorolt e népfaj, míg azon tartományt megtalálta, de végre megtalálta, el is foglalta; és miképp foglalta el? négy vagy öt álló esztendeig szakadatlanul harcolt, öt álló esztendeig hullott az ember, omlott a vér, mint a záporeső. Magyarok, így szerezték meg számunkra őseink e szép tartományt, mert azok az Ázsiából jött vitézek a mi őseink. Hétszáz esztendeig élt szabadon a magyar nemzet itt új hazájában.

Kőnyomat - C.1968.180.

Jellachic. Ban von Kroatien.

Végre vigyázhattam az Unokákra. ⯑

Csütörtök este mentem, Zénókám hatalmas ovációval fogadott... pedig már kicsit féltem, hogy egyáltalán "megismernek-e"... mert már egy hónapja nem találkoztunk. Emlékszem, régebben, közelebb laktak, de nem tudtam sokat menni hozzájuk, mert Papit a betegsége miatt nem lehetett itthon hagyni. ⯑Úgyhogy bébiszitter járt hozzájuk. Mindig elszorult a szívem, hogy egy idegen vigyáz rájuk, és a végén még jobban fogják őt szeretni mint engem. De hál'Istennek, ez nem így lett. A bébiszittereket már rég elfelejtették, de a Mama, úgy látom, az nekik is a szívük csücske maradt. ⯑