Nagyon szép kötet. Formájára is, a tartamára is. Az igényes megszerkesztettség a legnagyobb erénye: ez a kötetre és a versekre egyaránt vonatkozik. Bagdy Előszava minden tekintetben igaz. És helyesek a kötet hátoldalán a résztvevők: a költő és méltatója. Rend, fegyelem a külsőkön és a polcon egyaránt...…
Olvastatja magát a kötet. Elringatnak a rövidebb versek. A legnagyobb bravúr a szerelmes versek egyszerű nagyszerűsége a tiszta, szép érzések miatt.. Rólad szólt minden, itt a címadások is egyszerűek, találóak, a ciklus a folyamatot mutatja be., az emlékezést, a jövőt...

A leghosszabb és legbonyolultabb versek-érthetően -amelyek arra vonatkoznak : mit hagyott a világban lenyomatként a költő, mit tudott átérezni belőle..

Nem véletlen, hogy írásában Bagdy E és Oláh Tamás is (mikor a kötetről írnak) sokat idéznek .Nagyon sok szép sor található a kötetben. Azt a természetességet emelem ki, ahogy térben, (időtlen időket is beleértve) időben cikázik a költő a legtöbb versben. Gyönyörűek és egyéniek a metaforák, szép a szókincs, változatos a forma, jó a címadás. nagyon emelkedett és szép a versek befejezése.

Mindez rengeteg munkát rejt magában-Oláh Tamás egy régebbi elemzésében ír az alkotás folyamatáról, ezeket a lépcsőket ő mind végigjárja minden versénél-gondolom-de megéri: Jó is lett a kötet.

Az én kedves versem: Az egész közepén. Ez a legjobb kötet a tíz közül. Gratulálok.