Ott állnak minden kereszteződésben Kezükben
ingyen újság vagy kartonlap Adakozzatok
Gyermekem éhezik Anyám beteg Rokkant
vagyok Ott állnak állomás áruház megálló
előtt Aluljárókban alszanak parki padokon

patika lépcsőjén kapualjban Kutatnak kukákban
Szeméttartók átválogatói Ingyen ebédre sorban állók
Jótékonyság kiszolgáltatottjai Adj
obulust Mit segítesz mit nem Azt sem tudod
mit érzel Fölöttük vagy téged nem érinthet
semmi rossz Már gyermekként kiváltságod
hitében nőttél és sértetlenül hagyta a világ
Vagy te is kerülhettél volna küszöbön kívül
veled is megtörténhet ami velük Miért és
miért ne Nem tudhatod azt se hogy fordulj
feléjük fordulj el tőlük szánd az utált
nyomort Az elesettséget magadtól távol tartva
hogyan fogadhatod el másokban
Hogyan szeresd felebarátod mert jó hogy
Isten Krisztus meg a civilizált jogrend
egyenlőségjelet tesz közétek és minden
jobbító eszme földön vagy égben igazságot
ígér Ahol egyenlő munkáért ki tudja
milyen mérlegen mérhető össze a kapa meg
a toll vagy a kukázás a részvényforgatással
Egyenlő vagy legalább arányos bért ígér
És kevesebb munkát több szabad idővel
amit megkaptál végül is Nem munka köt
fordított szerencsével tulajdon s otthon se

Scroll to top