Mások versei

Vászon. Homály. Rikoltó hirdetések.
Muzsika. Híradó. A film pereg.
Lóverseny. Autók. Pisze flapperek.
Gengszter. Detektív. A lyoni érsek.

New-yorki árvaház, ezer gyerek.
Az angol flotta. Chaplin: bölcs csavargó.
Mélyhangú, álomszőke Greta Garbo.
Hold. Víz ezüstje. Hervadó berek.

Micky egér. És hűvös mese-szőnyeg,
Mely úttalan útján a levegőnek
Bagdad fölé röpíti utasát.

Könny. Kacagás. Mint happy-end, a Végzet.
Egy centiméter igazi költészet
És háromezer méter butaság.

Megjegyzés: 
A ma már mindenki által
ismert  „mozi”
szó kitalálója Heltai Jenő volt.
Kezdetben a filmeket vetítő helyiségeket,
a kinematográfia szóból „kini”-nek
becézte a magyar közönség.
A mozi kifejezés először
Heltai Jenő Bernáth című színdarabjának
Dal a moziról kupléjában hangzott fel,
és lett hamarosan a filmeket vetítő termek
megnevezésére széles körben használt kifejezés.
Heltai Jenőnek nemcsak a mozi szó
megalkotásában, hanem
a hazai filmgyártás
születésében is jelentős szerepe volt,
nagyapámmal Oláh Dezsővel együtt
irányították az I. világháború után
alapított
művészi értékű,
az akoriban forgatott filmek közül kiemelkedő
alkotásokat létrehozó,
Astra filmgyárat.

DAL A MOZIRÓL

Berta egy szép nyári estén
A körúton mendegélt,
Arra jő egy fess legényke
S hencegőn melléje lép,
Szól a lányhoz:”Szép kisasszony,
Tartson velem, ha lehet,
Jöjjön egy projektorgráfba
nézni mozgóképeket”

S mert a Berta, s mert a Berta nagy liba,
Hát elment a mozi-mozi-moziba.

Együtt ültek a sötétben
Berta és az ifjú úr,
Míg a vásznon kergetőzött
Japán, angol, muszka, búr,
Körutazást, vonatrablást
S tudj' az ég, mit láttak itt,
S nem csupán a képek, ők is
Mozgolódtak egy kicsit.
És elcsattant és elcsattant mutyiba
Most egy csók a mozi-mozi-moziba.

Folytatása volt a csóknak,
Mert követte még nem egy,
Sőt követte más egyéb is,
Végre az már egyre megy.
Végül Berta bús lett,
És szemébe' könyű rezg,
Észrevette, hogy gyanúsan
Gömbö-gömbölyödni kezd!
Így van az, ha, így van az, ha egy liba
Sokat jár a mozi-mozi-moziba.

 

1.

Akad-e Szentgotthárdtól Kamcsatkáig
nálad műveltebb, olvasottabb ember?
És Moszkvából ránk szakadt véreink
között kinek van fél-, nem, századannyi
esze, mint néked? Több prevencióval
vajon melyik esztéta írt esszéket
a múlt század regényíróiról?
A marxista tanok bordásfalán
ki tud nálad több testgyakorlatot?
S önkritikát ki gyakorol pirongatás
nélkül, ily unt rutinnal, mint ahogy
te szoktad megtagadni önmagad?
Ez nem vád. Én azért élek, hogy írjak
te azért írsz, hogy élni hagyjanak.
Jogod van hozzá. Az sem bűn, hogy mindig
jólétben terpeszkedtél és hogy önző
vénember vagy, ki soha senkiért
nem tettél semmit. Nincs is könnyű dolgod,
amióta elvtársaid kegyétől
függ állásod, lakásod, kenyered.
Hány Révai s Rudas László feni
rád műfogát! Még jó, hogy krónikus
karrierista vagy! S hogy nincsen kormány,
melyet te rögtön meg nem támogatsz!

Regisztráljon a tovább olvasáshoz...
Scroll to top