Kritika

Költészetét kötetről kötetre építi és fejleszti, szinte már olyan alapossággal, a hétköznapiban is keresve a végsőkre a magyarázatokat, mintha valamiféle filozófiai művet kívánna megalkotni. Mégse lesz soha nehézkes, elvont, kioktató, és mindig elkerüli a lapos életbölcseletek közhelyeit.

Bővebben: Szabad költészet

Kedves Tamás!

Köszönettel megkaptam, örömmel és őszinte érdeklődéssel elolvastam válogatott kötetedet, amely összes versek címszóval is tekintélyes gyűjtemény lenne. A rokonszenves jelző kívánkozik olvasói visszajelzésem élére, amely nemcsak alkotójáról, hanem látásmódjáról, költői világáról is elmondható.

Bővebben: Vers és próza társítása

Különös sors. Valaki (jelesül Oláh Tamás) végigdolgozza egész életét, gyógypedagógus lesz, pszichológusi diplomát szerez, nevelőtanárként hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik, később a népszerű tudományos-ismeretterjesztő hetilap, az Élet és Tudomány munkatársa, idővel pedig főszerkesztője lesz, miközben társszerzőként neves pszichológusokkal szakkönyvekben szerepel, fiatalabb korában még filmforgatókönyvek írásával is kacérkodik, ám amikor e tevékeny évtizedek után végre eléri a pihenést és megnyugvást kínáló nyugdíjas kort, az emlékezés és a lassú felejtés bársonyidejét, közvetlen környezete számára is váratlanul, elementáris erővel versírásba kezd!

Bővebben: ELÉRNI AZ ELÉRHETETLENT - Oláh Tamás versei

Mikor a kötetet kézbe véve címét elolvassuk rögvest sejthetjük azt, nem valamiféle rímekbe szedett versekkel fogunk találkozni, hanem merészen asszociáló, az álom királyi útját követő, a tudatalatti tartalmakat felhozó, képekben gazdag költői világba lépünk majd be. S valóban: a címadó vers sorai az emlékek, a képzeleti képek kavalkádját mutatva viszik az olvasót az álmok világába, közben saját álmainak különös emlékképeit, az álom-élmény felszabadító erejét is újra átélheti.

Bővebben: Észrevételeim az Álomfejtés kötetről

 

A kötetek szerzője,
a
felvételt Oláh Gyárfás készítette.

Három kötetnyi vers jutott el hozzám baráti közvetítéssel. Kissé szégyenkezve vallom be: olyan szerzőtől származnak, akinek művei eddig elkerülték figyelmemet. Pedig, ha gyér visszhanggal is, az utóbbi tíz évben hat verseskönyve jelent már meg a költőnek: Oláh Tamásnak. Minden jó vers, minden jó kötet „esemény”, mely olvasókat s méltatókat követel. A kritikus, a levelezését közönségszervező rangra emelő Kazinczy, a minőség megszállottjaként az első szakszerű verskritikákat közreadó Kölcsey és a meg nem vesztegethető Bajza József (talán az első „profi” a szakmában a színi kritikus Vörösmartyval együtt) sem tudta népszerűvé tenni hazánkban a kritikust, ezt az idült kötözködőt, aki mindent „jobban tud”, mint a szerző. Pedig jó esetben szemléz, ismertet, jellemez és értékel. Áldás mégis van e hálátlan foglalkozáson szerencsés esetben: a tehetség fölismerésének öröme s a mű esztétikai és etikai értéke. Megannyi pofon a divat szülte giccsnek.

Bővebben: Három kötet Oláh Tamás verseiből
Scroll to top