Könyveim:

   
Szerző:
Oláh Tamás
Kiadó:
Z-Press Kiadó
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2011
ISBN-szám:
978-963-08-1014-2
Kötéstípus:
Ragasztott papírkötés
Oldalszám:
198
Nyelv:
MagyarAki az ember legtöményebb, legszentebb, legforróbb vallomását, a verset szereti és a költőt, a múltból és jelenből font titkos úton követni tudja, vigaszra talál. A verskedvelők Hosszú álom című tavaly megjelent kötetem után immár kézbe vehetik „versbe mentett életem”, legújabb költeményeit, annak a világnak a szubjektív lenyomatát, ami az elmúlt évtized második felében körülvett. A sorok, mint jó testvérek fogták meg egymás kezét és verssé álltak össze, helyet követeltek maguknak, s kötetté szövetkeztek. A tizennégy ciklusra tagozódó könyv, mint valamiféle keresztúton, a fájdalom és az öröm stációin keresztül vezeti végig az olvasót, hogy a versekben saját érzéseire, bánataira, aggodalmaira, örömeire ismerhessen rá. A költészet az egyetlen, ami varázslatával vissza tudja adni elvesztett hitünket abban, hogy élni mégis érdemes. A verseket olvasva megnyugszunk, hogy érzéseinkkel nem vagyunk egyedül a világban, s megértjük, ha élünk időnként szomorúnak is kell lennünk. A szabad vers és az expresszív kitárulkozás lehetőségeivel élve teszek kísérletet az egyszeri és megismételhetetlen megragadására, a kifejezhetetlen megidézésére. Pőrén állok azok elé, akik kinyitják kötetemet, mint minden költő „ki lázát árulja”.

 

   
Szerző:
Oláh Tamás
Kiadó:
Z-Press Kiadó
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2010
ISBN-szám:
978-963-06-8711-9
Kötéstípus:
Ragasztott papírkötés
Oldalszám:
177
Nyelv:
Magyar


 
Kötetemnek azért adtam a Hosszú álom címet, mert a versek születése is olyan volt, mintha egy évtizedes álomból ébredtem volna fel. A külső hatások és a belső alkotóerő bennem is együttesen szülte azt az élményt, ami aztán versé szilárdult. Így születtek meg a kötet egymásba fonódó vers-ciklusai. A Nem a te bajod fejezet verseiben kívántam érzékeny választ adni a mindennapok benyomásaira, a minket körülvevő erőszakos, múltunkkal megterhelt világ történéseire, mindarra, amit egy fuldokló nagyváros lakója nap mint nap átél. A Tagadás ciklus verseiben szubjektív látomásaimat, szenvedéseimet vetítettem ki, a hazugságok apokalipszisének szenvedélyes leírására vállalkoztam. Az Emlékezet-ágak ciklus versei gyermekkorom nyomasztó emlékeiből táplálkoztak, fiatalkori benyomásaimból, és a betegségem élményéből születtek. Mindig veled verseivel az érett szerelem és a mély szeretet versbeli kifejezésére tettem próbát. A Kiterítve ciklusban az örök költői témát, a halált, az elmúlás gondolatát dolgoztam fel. Végül A szennyes szörnyeteg verseiben formai játékokra, képversekre tettem kísérletet különböző témákban.Kinek is ajánljuk a kötetet? Természetesen a verseket szerető embereknek. Azoknak akik - ahogy Weöres Sándor írja - nyitottak „a szépséggé-rögzített emberi megnyilvánulás” felé, mint amilyenné egy vers válhat, akik érdeklődnek az új dolgok iránt, kíváncsiak arra, hogy egy ma élő költő, hogyan látja azt a világot amiben élünk. Nem idegenkedik a szabad vers formai megoldásaitól, fontosnak tartja, hogy a vers ne csak a fülnek, hanem a szellemnek is nyújtson örömet, legyen - költői képekkel kifejezett - gondolati üzenete is. A költemények egy olyan alkotó művei, aki egy nagyvárosban él, és a hatásokat, élményeket is elsősorban ez a közeg táplálta számára. Nem a legfiatalabb felnőttekhez szól, inkább a középkorúakhoz, akiknek még van élményük a rendszerváltozás előtti korszakról is, de a mélyen gondolkodó, a múlt iránt érdeklődő, a jelenre figyelő fiataloknak is ad bőségesen szellemi táplálékot.

   
Szerzők:
 Oláh Tamás, dr. Buda Béla, dr. Pécsi Tibor 
Kiadó:
Origo-Press Kiadó
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1988
ISBN-szám:
963-7405-17-8
Kötéstípus:
Ragasztott papírkötés
Oldalszám:
194
Nyelv:
Magyar
Tartalom:
Olvasható

Előszó:

A neurózisok igen gyakoriak napjainkban, sőt, a leggyakoribb betegségnek mondhatók, hiszen seregnyi embernek okoznak gondot és szenvedést. Ennek ellenére elég kevés ismeret él a köztudatban a neurotikus megnyilvánulásokról. Elég sok bajnak a forrása, hogy a betegek java része nem ismeri fel magán a neurotikus tüneteket és mechanizmusokat, vagy éppenséggel túlzott félelemmel reagálnak rájuk. Teljes a bizonytalanság a neurózis gyógyítását illetően is. Emiatt sokan vagy elhanyagolják ideges panaszaikat, vagy nem működnek megfelelően közre a gyógyítás folyamatában. E helyzetnek nem az az oka, hogy az emberek nem akarnak tudni a neurózisról, vagy kerülik ezt a témát. Ellenkezőleg, igen nagy az érdeklődés e kérdés iránt.

Bővebben: Neurózis

 

Szerkesztette:
Oláh Tamás
Kiadó:
Gondolat Könyvkiadó
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1986
ISBN-szám:
963-281-666-8
Kötéstípus:
Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám:
265
Nyelv:
Magyar
Megjegyzés:
A könyv fekete-fehér és színes fotókat, illusztrációkat tartalmaz.

Fülszöveg:

Milyen volt a szerelmi élet az ókori Indiában, Kínában, Japánban?

Hogyan házasodtak az ókori Izraelben? Mit tudunk a régi görögök és rómaiak szerelmi életéről? Hogyan vélekedtek a korai keresztények a nemiségről? Milyen volt az udvari szerelem? Milyen volt a középkor vagy a reneszánsz kor emberének szerelmi élete? Hogyan szeretnek ma a természeti népek? Milyen tilalmak és előítéletek befolyásolják ma a nemi életet? - Néhány kiragadott kérdés a könyv témái közül.

 

A különböző történelmi korok nemi erkölcse különböző, ezért tér el egymástól a különböző népek szexuális magatartása.

A nemi viselkedésmódoknak nagyon sok változata van. Melyik tehát a helyes és a követendő szexuális magatartás? Amíg nyomon követjük a letűnt korok emberének életformáját, kapcsolatrendszerét - megkísérelünk magunk is válaszolni a kérdésre.

Mentés

   
Alcím:
Keleti szakácsművészet
Szerkesztette:
Oláh Tamás, Raj Tamás
Kiadó:
Minerva Kiadó
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1986
ISBN-szám:
963-223-416-2
Kötéstípus:
Ragasztott papírkötés
Oldalszám:
247
Nyelv:
Magyar
Megjegyzés:
Színes fotókkal illusztrált.
Tartalom:
Olvasható

A konyv tartalomjegyzéke:

Előszó (Raj Tamás)
7
A zsidó konyha (R. Pataki Mária)
11
Az arab konyha (Timaffy Tünde)
37
A török konyha (Necil Togay)
57
Az iráni konyha (Fahmi Sehla)
77
A grúz konyha (Bíró Margit)
103
Az indiai konyha (Karsai György)
131
Az indonéz konyha (Berend Zsuzsa)
155
A kínai konyha (Csongor Barnabás)
179
A japán konyha (Nishizawa Tomoyuki)
211

Mentés

Scroll to top