Jegyzet

Pályázatok

A lemondás folytán üresedésbe jött m.-keresztesi körorvosi állás választás útján leendő betöltésére határidőül folyó évi január 29-ik napjának d.e. 10 órája a kör székhelyére, M.-Ketesztes községházához kitűzetvén felhívatnak a pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket e hivatalhoz folyó hó 24-éig annál inkább beadni szíveskedjenek, mivel a később beadott pályázati kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

Bővebben: Pályázat körorvosi állásra 1885-ben

„De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik.

Bővebben: Az anyanyelv nemzetközi napja

Polgár vagyok, citoyen. Nem érzem jól magam olyan világban, ahol valakit meggyaláznak, megjelőlnek, kijelőlnek.  Sem olyanban, ahol rátermettség helyett az egykori megalázottak, megjelöltek, kijelöltek sértetsége diktál. Gergely Ágnes Közép-Európa ígéret volt (Balassi Kiadó, 1994, 159. oldal)

1956. november 4.

Magyarok!

Nagy Imre miniszterelnök a hajnali szovjet tárgyaláskor a szovjet követségre ment a tárgyalások folytatására, és onnan visszatérni nem tudott. A reggel összehívott minisztertanácson a Parlament épületében tartózkodó Tildy Zoltánon kívül már csak B. Szabó István és Bibó István államminiszter tudott megjelenni. Mikor a Parlamentet a szovjet csapatok körülfogták, Tildy államminiszter a vérontás elkerülése végett megállapodást kötött velük, mely szerint ők megszállják az épületet, a benne levő polgári személyek pedig szabadon távozhatnak. Ő, a megállapodáshoz tartva magát, eltávozott. Az Országgyűlés épületében egyedül alulírott Bibó István államminiszter maradtam, mint az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője.

Ebben a helyzetben a következőket nyilatkozom:

Bővebben: Bibó István kiáltványa
Scroll to top