Versek

Őt disztingvált úr
unatkozik,
arcukon sápadt
fénykörök vibrálnak,
lakáj-lapulással
nézik,
hogyan szeletelik,
az asztalra helyezett
furcsa, szabálytalan tortát,

A magyar küldöttség aláírja a trianoni békeszerződést

"Egy barázdát én is vontam."
Arany János: Honnan és hová

Szeretnék butaságom
labirintusából végleg kikerülni,
és a fényre ébredve,
az ész nyers fuvallatán
madár gyanánt repülni,
szófogadó gyermekből
alázatos felnőtté válni,
letérdelve befogadni
a
vágyba szálló verseket,
az emberi hangra írt betűket,
a rímelő
hanyag szavakat.1
Az áradó zenét!

Jönnek a csillagok, csak győzzük kivárni - Köpönyeg

Pont úgy álltak össze a csillag-

parányok fenn azon az esten,

Hogy pályájuk résén hosszú

utat téve végül Budapesten,

Térnek és időnek véletlen-

szerűen forrpontjába estem,

És ott megszülettem.

Hozzád beszélek,
ha
lkan, magamban,

hajad repdeső
szálait magam elé idézve,
szakadatlan,
míg a csönd egészen be nem sző...