Versek

Amikor felragyog az ablakom zugában
a hold, mint csardzsui sárgadinnye-karéj,
az ajtó zárva, és fülledt a néma éj,

Anna Andrejevna Ahmatova – Wikipédia

Őt disztingvált úr
unatkozik,
arcukon sápadt
fénykörök vibrálnak,
lakáj-lapulással
nézik,
hogyan szeletelik,
az asztalra helyezett
furcsa, szabálytalan tortát,

A magyar küldöttség aláírja a trianoni békeszerződést

Jönnek a csillagok, csak győzzük kivárni - Köpönyeg

Pont úgy álltak össze a csillag-
parányok fenn azon az esten,
Hogy pályájuk résén hosszú
utat téve végül Budapesten,
Térnek és időnek véletlen-
szerűen forrpontjába estem,
És ott megszülettem.

"Egy barázdát én is vontam."
Arany János: Honnan és hová

Szeretnék butaságom
labirintusából végleg kikerülni,
és a fényre ébredve,
az ész nyers fuvallatán
madár gyanánt repülni,
szófogadó gyermekből
alázatos felnőtté válni,
letérdelve befogadni
a
vágyba szálló verseket,
az emberi hangra írt betűket,
a rímelő
hanyag szavakat.1
Az áradó zenét!

Hozzád beszélek,
ha
lkan, magamban,

hajad repdeső
szálait magam elé idézve,
szakadatlan,
míg a csönd egészen be nem sző...

Alkategóriák