Versek

 

Bartók

Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű
a bearanyozott, a fennen
finom, elzárt zeneteremben,
míg nincs a jaj-sötét szívekben!

Mert van valami,

ami több és értékesebb, mint a tudás,

az értelem, igen, becsesebb, mint a jóság.

Valami mindig megmarad.
Minap egy elfelejtett király torz csontjai
kerültek elő egy parkoló építésekor.
(Hogy történelmi alak volt akit kiástak,
azt minden kétséget kizáróan bizonyította
a leszármazottak DNS-ével összevetett
vizsgálat.)

„Lovat!lovat! egy lóért országomat!”


III. Richárd csontjai (Forrás: AFP/University of Leicester)


Ó, asszonyom, nem önt szeretem én,
de még a bájos Júlia se bájol,
nem félek a fehér Opheliától
és nem gyúlok fel Laura szemén.

"A szánandó alkotás, a siralmas emlékmű - melyet a Helyrehozhatatlan, az átkozott Jóvátehetetlen mar, rág, tép -, a modern irodalomban, a lelkünk."- írja Ottlik Géza. 158 évvel ezelőtt, nagyjában egy időben erről írt a két nagy, máig felülmulhatatlan modern költő, egy francia és egy magyar. (A mai, magukat  modernek hitt költők ezt a költői magasságot bizony meg sem tudják közeliteni.)

Alkategóriák