Verseim

Alkonyomban magamat keresem
minden tárgyban, régi képben,
mind búcsúzón bólogat felém.
Fényes lapok futnak idegeimen át,
rémek és csodák villannak elém.

Suerte de varas

Tép, szaggat a nyugati szél,
s bömbölve mállik szét
az Európa-aréna közepén,
szörnyállat-pupillák
tárulnak rám a páholyokból.

Bikaviadal (1): Beszéljünk a bikaviadalokról | Costa Del Sol magazin
Picasso: Bikaviadal

Neked Létó1,
lüktető örömöd eljöveteléig,
míg a jóslatok ígérete szerint,
fiadat az ezüstíjas, lantpengető Apollón-t
világra hozhatod,
az előtte és az utána ideje közt,
éhesen, szomjasan
bolyonganod
kell.

Sorvadó agy felelj!
Ki vagy Te és ki vagyok Én? Ember?
Állat? Bolond, vagy bohóc?
Ki mások szemébe nézve is saját baját olvassa ki,
aki okoskodók hada, szolgalelkűek özöne közt
hallgatni kényszerül?

A szimmetriatengely - Tükörképek készítése | Sutori

Andrzej Wajda édesapjának emlékére

Látom a hódítók céltudatos,
összehangolt munkáját,
kiknek vadállatösztönt jelölt ki a Kreml,
az eszme kiszolgálóinak
fegyver ragyog kezükben,
hogy álmokat temetve támadjanak az értelemre,
nem tudják, hogy őket ugyanilyen
precízen koreografált, parancstól riadt mozdulat
küldi majd a kocsonyás csendbe,