Egy ország csiszolt elméit
Vitte, s repült
Surrogó szárnycsapással
A koronás fejű sasmadár1.

Vajon miért sietett
Túlvilági fészkére?

JETfly -

A bádog-tollazat
Szerteszét tépve hevert.
Letarolt fák ágain
Ingujj, kabát,
Tábornoki sapka lógott.
Orjás görgők tépték szét
Az Időt,
Forogtak, tekerték vissza
Az iker-történelem
Kerékét.
A kín utáni ember-csendben
A szél fekete hamva
Egyre feljebb keringet.

Ki folytatja
A sima homlok mögött a
Félbehagyott gondolatot?

Az új áldozatok némán
Vonultak és adtak
A régi menetoszlophoz
Új sorokat.

Két harangütés közt
Végtelen a némaság.
Két szenvedés közt
Többé nincs szünet.
Gyászoltak gyászolók
Elé térdepeltek.

Lesz-e még felcser
Ki a mély sebet
A nemzet testén bevarrja?

A pergament tekercsen
A bejegyzés immár
Végleges.
Most millió fohász forrasztja egybe
a térdre hullt nemzetet.
Imát mormoló hangjukat idehallom…

...Eléri szám a só,
a gyász ízét ma még őrzöm,
de nem tudom mit kezdünk majd
magunkkal holnap.
Mi lesz velünk, kik nem
hulltunk se akkor,
se most a meggyalázott földre,

s nem tudjuk
a bocsánatkérés
a ráncos eget
mikor simítja szét.

2010 április 11.

1. 2010 április 10. Szmolenszk közelében
lezuhant a Lengyel Légierő 101-es oldalszámú Tu–154M szállító repülőgépe,
amely a katyńi vérengzés áldozatainak emlékünnepségére szállította
a legyel elnököt és kiséretét. A gép mind a 97 utasa meghalt,
az elnök, a felesége, a lengyel politikai vezetés
és a hadsereg irányítóinak jelentős része.