Tisztelj minden embert!
Tudom ez a legnehezebben
teljesíthető parancs.
– Mindenkit?
Igen! Ha eszme hajt,
szíved szédít, vakít,
akkor is el kell jutnod
a mélységes-mélyig!

Szent Benedek regulája – Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és  Kollégium

Segítened kell a rászorultakon.
– Kik azok? Mikor?
Mindig. Ha rászánod magad
lesz rá idő. Meglátod
sikered diadalt ad.
– Hogyan kezdjek hozzá?
Izzadt arcon fagyos némaság:
tudnod kell miről hallgat.
Figyelj rá és meglásd dalba fog.

És ne légy haragtartó,
r
epedt köröm piszkos ujjon.
– Könnyű mondani.
Ha a szeretetedet
hunyt szemmel is őrzöd,
sikerülni fog.

Mindig igazat mondj!
- Lehetetlen.
Maradj legalább csendben,
hallgatásod meglásd
ablakot nyit.

Rosszat rosszal ne viszonozz!
– Ki képes erre?
Akarnod kell!
Árnyékod korma ne hulljon másra.
Öltözzön eged egy darabja
ünneplőbe.

Senkit se gyűlölj!
Ne légy gőgös!

Áldjad azt is ki téged szidalmaz!
Hol élsz, hogy ezt kéred?
A mindenség szelíd kórusa
majd megtanít erre is.
Pénz-éhe, fajod gőgje, vallásod tüze,
akár a hörgő csatornák bűze üvölt.
Mégis, az örömtelen, madárlátta
messzeségen, sziszegő fagyon,
százfokos nyomoron is
át kell jutnod!

Ne légy falánk!
Ne légy rest!

Ne légy irigy!

Látni vélem pártok vesztőin át
hová tart századunk.
Oda hol nincs se fű, se víz.
A tenyerünkbe írt értékvonal
halványul, agyunk szélütött,
ima helyett ölelés se marad,
s lehet többé
senki se tudja majd
mi a valódi és mi a hamis.

Őrizd meg akaratodat
a zsarnoki hitványságtól!

Mérséklet szabjon neked rendet.
Tiszteld az idősek fakult álmait,
szeresd a mezítlábas fiatalokat.

Ne zúgolódj!
Ne rágalmazz!1

Mennyi hiába való
császári tilalom és szigor.

Mind azért, hogy békén
fejezd be, ne csak
múló dicsőségben
életed hevét.

Tetteidre légy büszke!
Híg világunkban is
ügyelj ajkadra minden órában!

Nincs rend lent sehol,
hát hulljon a fényes mag
célodra a magasból!
Látod? Fölötted köröz már
a nemes madár.

csőréből elejtett csírát
többé ne
veszítsd el!

1Ma is érvényes Szent Benedek reguláit emeltem versembe.