Ravatalágyadon bogárként,
hátadon fekve
töprengsz:
fájdalom nélkül lenne jó.

Öngyilkos lett egy 19 éves lány Munkácson - Kárpátalja.ma

Szemedet még zárva tartva
unatkozol:

h
ová tűntek a viharzó lázak,
a mezítlábas akarások?

Múltad és jövőd
sűrűsödne képzelt tetted
egyirányú jelenébe,
de nincs erőd,
ami cselekvéssé
késztetne.

Talán valakivel együtt
könnyebb
volna
gyenge fényű csillaggá lenni,
bárkivel, kinek megvallottam
hitetlenségemet,
s mindegy hazug vagy tiszta,
kemény vagy gyöngéd,
hiszen nincs hozzá semmi közöm.

Ablakod vet rád egy szilánkot,
vibrál homlokodon.
De mi a garancia,
hogy rám is zúdul majd az áradat,

ha a túlsó félről felém már
integetnek
múltam alakjai?
Miért bízzak benne,
vagy ő bennem?

M
iért lenne jó magamba inni
vonásait egy idegennek,
mikor éppen a zápor-perc röptet,

nevét se tudva annak,
kinek szeméből a fény,
porba hullva,
éppen most alszik ki?

Tragikus árny-lépés
nehezedik a bogárra,
de ha kínját vonszolja magával
sem fél a haláltól,
ahogy nézem, Te sem,
csupán a meghalástól.
1

A módszer sem közömbös,
képzelgetsz tovább
homályod szögletében:
szétvetném két karom,
hasítva a semmit,
tanulnám gondtalan átélni,
azt a rövid percet, ami hátravan.

Valójában félész, mert tudod
zuhanásodkor
pót-ernyőd kötelékei
után sem nyúlna már senki.

Hol az éjnek íve hajlik rám
pucéran,
az emlékképek sem jönnek

többé fel?

Most, mikor éber
takaród összedúlva
a földre hull, megértelek:
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja,
2
c
igány-bánatát
a párnájában hagyva,
nincs kedve azon töprengeni,
mi jöhet mikor utolsó
aranyát freccsenti szét a Nap,
vagy mi lehet az élni akarás
mélyre rejtett ösztönzője.

Inkább felkelsz megint,
mint tegnap, tegnapelőtt,
és megfogadod:
ma vidám leszek,
élek tovább boldogan,
– ebben a siralomvölgyben
3

...de látom rajtad, ahogy öltözöl:
inged
ki-be gombolásának
napi terhétől egyszer
valahogy
mégis meg szeretnél
szabadulni…

2022. február 5.

1 Márai Sándor ismerté vált mondása után.
2 József Attila: Eszmélet.
3 E képes kifejezéssel nevezik a hitvallás tanítói a földi életet, mely sok bajjal, siralommal, szenvedéssel jár.