Neked Létó1,
lüktető örömöd eljöveteléig,
míg a jóslatok ígérete szerint,
fiadat az ezüstíjas, lantpengető Apollón-t
világra hozhatod,
az előtte és az utána ideje közt,
éhesen, szomjasan
bolyonganod
kell.

Héra2, a féltékeny istennő üldöz,
míg el nem vetődsz
Délosz
3 szigetére, kövek nőtte síkságára,
a csupa bozót és tüsketájra,
ahol sziklák közt a fű is alig nő.

Ha befogadsz, szól domborodó hasára mutatva
Létó, Apollón szülőföldje leszel,
s a költészet Istenének szentélye
gazt virágzó szigetedet ékesíti majd.

Örül e szavakat hallva Délosz,
de egy dologért aggódik mégis:
azt beszélik, tündöklő szépségű, de
féktelen természetű lesz a te fiad.

Érdekes, azon meg sem lepődik, hogy emberi hangon
beszél hozzá a sziget.

Az áldott állapotú mellébeszél és fogadkozik:
hallja hát ég és föld,
és Styx hömpölygő vize,
– hangjában zászlók kacagása harsog --
meglátod milyen sokan jönnek majd
fiam hívó szavára,
s szorgos kezük illatos ligetté, minden más helynél
termékenyebbé teszik földedet.

Ígérete vörös felhőként útjára száll
a tar tájon, a csúf irtásokon át.

S Délosz gyanakvása eloszlik.

Deióné4, és Rheia5 ajkain máris mosoly fakad,
és az igazságot hozó Themis
6,
és a zúgó tenger szülötte Amphitrité
7,
mind eljönnek, hogy láthassák
a fiúisten nyíló kettős csillagát,
csak a fehér karú istenasszony,
meg lánya Eileithyia
8 marad távol,
ki mit sem sejtve üldögél
az aranyfelhők alatt,
a magas Olymposon,
mint akinek semmi dolga,
mert Héra eltitkolta előle
Apollón születésének közelgő idejét.

Az istennők a szelek szárnyán repülő
Irist
9 küldik a gyermek világra jöttét
segítő Eileithyiáért.
Ígérhetsz bármit neki, oktatják, csak jöjjön gyorsan,
de Héra tudta nélkül, a szigetre.
Ajánl is neki minden földi jót, kincset
de egy istennőnek
mindez semmit sem ér,
emelni kell hát a tétet:
– Amiről azt hiszed a tiéd éppen azt nem birtokolod,
de ha velem jössz,–
- üt hirtelen nagyravágyó szívére –
Te döntheted majd el ezentúl
ki ülhet az emberek közül
a halhatatlanok asztalához.

De féltelek titeket, kiknek minden a hatalom.

Mindig van ami még egy istennőt is elcsábít.
Amint Déloszba ér Eileithyia,
véget ér Létó kilencnapi vajúdása,
és megszületik Apollón.

Istennők fürösztik, dajkálják,
arany szalaggal átkötött
hófehér gyolcsba pólyálják.
Táplálja Themis
nektárral, édes ambrosiával.

Vajon mit kevertek az ismeretlen eredetű nedűbe?
Ne bíz még az Istenekben se!

Az újszülött nem sírt egy percig sem.
S kitudja, míg felnő hányféle jelmeze lesz?

Apollón, amint megízleli az isteni eledelt,
tüstént fickándozni kezd,
lerúgja magáról a pólyát,
még az arany szalag is leszakad róla,
és láss csodát, holtpontján a forgó világnak,
rögvest meg is szólal: m
egjöttem
- kiáltja magabiztosan a fürtös hajú újszülött.
És rögvest bemutatkozik:
én leszek a lant mestere,
ki Zeus hatalmát zengi majd dalaival.

Hiába a költészeti díjakat jó előre meg kell szolgálni.

S jönnek az éhezők, a szomjazók,
a hullámokkal telemart sziklákra,
jönnek jövőt latolgatva,
kiket barnára fújt a szél,
jönnek vizes csapatokban,
kik indulókat dalolnak.
A tűhegyes déli nap mérget lövell,
az ígéretek jós-tüze lobog.
Két világ határköve vár, dermedten.
A szárazföld mélye fölött
halványuló csillagok csendje fészkel.
Napra éj, éjre nap hajlik,
 s ami célra tart jelen lesz...


Antik Appolón szobor

1 Görög istennő, Koiosz és Phoibé lánya. Zeusz beleszeretett, őt is és magát is fürjjé változtatta, így nemzette Apollónt és Artemiszt.
2 Kronosz és Rheia leánya, Zeusz nővére és utóbb felesége, az olimposzi istenek királynéja.
3 A sziget Poszeidón egyetlen ütésére emelkedett ki a vízből, hogy megszülhesse gyerekeit: Apollónt, a költészet istenét és Artemiszt, a vadászat istennőjét.
4 Ókeanosz és Tlthüszleánya, más leszármazási elképzelés szerint Uranosz és Gaia voltak a szülei. Homérosz szerint ő foganta Zeusztól és szülte Aphridité istennőt.
5 A titániszok egyike, Uranosz és Gaia leánya.
6 Uranosz és Gaia lánya. az Oliümposzon az igazság őre, ezért ábrázolták gyakran mérleggel a kezében.
7 Néreusz és Dórisz lánya. Poszeidon beleszeretett, de a leány elrejtőzött előle. A tengeristen küldötte azonban rátalált, elvitte urához, aki feleségül vette.
8 Zeusz és Héra leánya, segít az asszonyoknak a szülésben, s csillapítja fájdalmaikat.
9 A szivárvány szépséges istennője, az eget és földet összekötő fénytünemény úrnője , az istenek hírnöke.