Sorvadó agy felelj!
Ki vagy Te és ki vagyok Én? Ember?
Állat? Bolond, vagy bohóc?
Ki mások szemébe nézve is saját baját olvassa ki,
aki okoskodók hada, szolgalelkűek özöne közt
hallgatni kényszerül?

A szimmetriatengely - Tükörképek készítése | Sutori

Ki már nevetni többé nem tud,
és hiába várja a csillag verte alamizsnát?
Mondd meg, mit tegyek?
Anyám nyelvén tudok csak szólni, írni,
az új beszédet már nem értem.
Képzeletem zsinórra kötve még szállna a magasba,
de nincs friss levegő, ami emelné,
sárkányom sáros földre hullva hever.
Centi vagy méter egyre megy.
Gaz dirigál, tátika szájában vaddarázs fészkel,
kopott lépcsőn moha zöldell.
Tótágast álló világban a hazugság harsányan kiált.
Utolsó stációimat járom, mondd meg, mit tegyek!
A fehér falon golyónyomok, múltamat tépik fel.
Félek a sötét szemüveges parancsol majd megint.
Álmom széles úton szalad mély alagútba.
Spiclik szőrös fülekbe sugdosnak.
Furkósbot végén paragrafus fityeg.
Fénykirály mondd meg, mit tegyek?
Kéjnép vonul színes zászlók alatt,
a hegycsúcs a holdat nyalja,
a felhő sárga port köhög.
Kétfejű vakond túr a kertben,
tüskék hasítanak a szirmok nélküli csokrokban.
Ököl dönt a jog helyett.
Miért hallgatsz, mondj ítéletet!
Ki tud itt cselekedni, ahol gyalázni kell a jót,
és kincs vár arra, ki orvgyilkosnak áll,
ahol az aljast kiszolgálni kötelesség,
és cinkelt kártyákkal érkezik a segítség,
Segélykiáltásod nem jut messze, ha kés villan rád,
szélbe küldött bajod íve a kékségbe fúl,
és hangod dala elvész a tömegben.
Akármit teszel bőröd színét elrejteni nem tudod.
Dúl a dúvad-had.
A nyugat sebén alvadt vérfolyó,
sápadt arcokon vert ráncok...

Sólyom, Wildpark Poing, Repülési, Repülő, Raptor
...Óvó sólymunk felettünk köröz,
fészkét keresi, de nem leli.