Mások versei

Padon ülök, napfénybe mártom
arcom, szemem, ocsúdva látom,

behúzva függönyét a fénynek,
a csillanások színt cserélnek.

S z e m h a t á r. Nyitot t Műhely - PDF Free Download


Néhai C. T. W. királyi lovasgárdista közlegény emlékezetére,
aki meghalt a readingi fegyházban, 1896 július 7-én.

I.

Ő már skarlát egyenruhát
Vér- s bőrszinűt nem ölt,
Mert vér s bor mocskolá kezét
S elfogták, sorsa betölt,
A némbernél, kit szeretett,
S kit ágyában megölt.

Oscar Wilde – Wikipédia

Oh költészet, fogadj be templomodba
Fogadj be engem papjaid közé;
Hisz Istenséged senki úgy nem vállá, —
Senki, miként én, úgy nem érezé.

Gyermekkoromban, öntudatlanul bár,
Igéidet rebegték ajkaim,
Sejtvén, hogy egykor te lész csillagom majd
Az élet sötét, kétes utain.

Szendrey Júlia mert másképp gondolkodni, mint a kortársai ...

1
Láttad?

Ma éjjel szomorúfűz akadt
az utunkba és oly szomorún
könnyezett ki a fekete és
lázas udvarból, hogy félősen,
sejtőn megremegett a testünk

Árnyékban éles fény vagy - sosem látott képek Radnótiról és ...


Sant lacrimea rerum1

Van a tárgyaknak könnyük. Érzem olykor,
hogy sírnak a szobámban nesztelen;
sötétedő, sejtelmes alkonyokkor
bús lelküket kitárják meztelen.