Mások versei

 

Felébredek.
                    A takaró lidérce
kilobban, újra csigaház-fehér,
s nem moccan többé. Becsapott az álom:
nem volt s nem is leselkedik veszély;
csak összecsúszkált s szarva gombszemével
nagyon soká meredt reám az éj;
de nyála - utcalámpa fénye - szárad,
foltot se hagyva, szőnyegén szobámnak.

Portre of Baka István

Most vagy föl vagy elhagyod magad
most pince mély vagy szolid koccanat
most remélsz vagy leszel búskomor
most pengeagy vagy fejed szétbomol
most egyben vagy lehet szerteszéjjel
éjjelben a nappal nappalban az éjjel
lehet minden és lehet a nagy semmi
szókat ellökni vagy kezet kézbe venni

Lehet Istennel és Isten nélkül lenni!
Lant vet | Tiszatáj online - irodalom, művészet, kultúra

Oh Róma, Róma, megalázott Róma!
Horatius in örömrül dalol,
Mikéntha rajtad rablánc nem is volna,
S diszében állna még a Capitol.
Oda a hit és oda a szabadság;
Egy ember Isten - hogy' tűrhetni meg!
Dicsőségét lángelmék harsogtatják,
Nincs többé nép, csak élvező tömeg.

Józsefvárosi utcák névadói: Gyulai Pál, a magyar irodalom jeles alakja

Ez ama pokolbeli borzalom
vonalak nélküli képe.
Meztelen izzás terjeszkedik
a hegy mögül a tintaszínű égre,
tarajos uszonya inogva tárul
a sűrűn gyűrűző levegő
oszlopokon, kupolákon visszaverődve.

Meghalt a Nemzet Művésze, Lator László - Blikk

Hozzád könyörgök, óh, Hozzád, kit még imádok,
az örvényből: ide, ide zuhantam én.
Zord táj, szűk láthatár nehezedik körém,
s éjjel a borzadály röpköd itt és az átok;