Mások versei

Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

ARANY JÁNOS] Képek

 

Tisztelgés a véletlen előtt

"véletlenek pedig nincsenek
minden gondolat kockadobás"

Mallarmé

Oh boldog a kis lusta tó,
Szelíd képeket ringató,
Partja virágtól roskadó,
S ha este jön a posta-ló,
Bús nagy feje rádől s mohó
Hűs kortyot inni néki jó.

Tóth Árpád, az ideiglenes zsidó | ma7.sk

Betűk, betűk, ti téveteg vonalkák,
Szeszélyetek mi cél felé halad?
Ti, búm guzsallyán sodrott halk fonalkák,
Mivé lesztek ma ujjaim alatt?
Nem is tudom: szövöm csak s bontom árván
A kusza dalt s a tompa öntudat
Bús Penelope-kedve, mit se várván,
A rokka vak pergésén elmulat...

Tóth Árpád (költő) – Wikipédia

Egy árnyékba falazott mozdulat.
Egy arc felhőbe mutató ránca.

Elhunyt Oláh Zoltán költő - Librarius.hu

Megfagyott könnycseppek
ezüstben hamvadó
xilofonja
és a diólevélen
átevezett éjszakák.

Egy megőszült elme
hajszálrepedései
a csönddel mért idő
kiterített abroszán...

Egy harang
halált ölelő öble,
aztán a hold metszette
fénycsöppek kazla
és a legutolsó
sóhajba
temetkezett mozdulat...