Lehetséges, hogy ez letelepített gazdákká változtatásuk bevezetője?
Az Erdélyben lakó nem kicsiny számú cigány nemzet, melynek nagyobb része télben földbe ásott kalibákban lakik, a békák megszólalásával pedig azoknak elfagyásokig szerteszéjjel jár, és sátorokban száll faluról falura, most az uralkodó felségnek parancsolatjából Erdélynek minden tartományaiban számba s jegyzőre vétetik. A felírásban arra vagyon vigyázás, hogy ezen nemzetben minden házigazdák feljegyeztessenek, házok népének számára s vallására nézve. Nemrégi felszámlálásokban öszveírattattak volt az oláhok, kik Erdélyben más nemzeteknél jóval többen vagynak. Csak alig, ha e mostani felírásban arra nincsen erányozás, hogy a cigányok is mind helyben lakó gazdákká tétessenek. Mely valóban igen kívánatos dolog. Hány jó munkás, tehetős adozó gazdák váltanának e nemzet közül Magyarországon azolta, mióta másokkal egyenlő rendbe vétetett? (1781. márc.21.23.sz.180.)