Amely szükség Bács vármegyét nyomorgatja, az már más szomszéd Tisza mellyéki vármegyékben is tapasztaltatik. Szegedről ezeket írják: A gabona igen szűk, ugyhogy az embereknagy szorultságban vagynak. - Itt kölönös dicséretet érdemel t. Horgosi Kárász Miklós cs.k. tanácsúrnak jeles cselekdete: aki is látván a szegénységnek éhenhaláshoz közelítő állapatját, gabonás vermeit megnyittatván mintegy 600 mköböl búzát a szegénységnek, új fejibe, kiosztogattatott. (1780. márc. 18.23. sz. 184.)