Tartalomjegyzék

„Ha többé nem tisztelik az igazságot, vagy akár csak kicsit is csökken a becse, minden dolog kétségessé lesz.” (Szt. Ágoston: A boldog életről, a szabad akaratról)
"...mint tányéron a kés sikolt a hazugság" (Ilyés Gyula: A hirlapíró)
Az emberen, az ellene elkövetett támadás két formája üt talán a legnagyobb sebet: az erőszak és a hazugság. Az erőszak elsősorban a testre, a hazugság, mint a csalás egyik formája inkább a lélekre mér csapást. Mind a kettő arra kényszerítheti az embert, hogy akarata ellenére tegyen meg valamit. A hatalommal való visszaélésre a hazugság  – mint majd látni fogjuk – talán veszélyesebb eszköz, mint a nyílt erőszak. A hazugsággal ugyanis az ember meggyőződéseit is befolyásolni tudják. A meggyőződésben rejlő kényszerítő erő miatt az ember sokkal sebezhetőbbé válik.

Ha meggyőződésből követ el valamit, ahhoz általában később is jobban ragaszkodik és emiatt nehezebben veszi észre, hogy tulajdonképpen csalás áldozata lett. Ez a magyarázata annak, hogy sokan miért ragaszkodnak a rossz döntésükhöz még azután is, hogy annak káros hatásait már magukon is tapasztalják. Abban a társadalomban, ahol a szavak valódi jelentésével nem lehetnek az emberek tisztában, mert hol igazak, hol hamisak vagy megtévesztőek, lehetetlenné válik az értelmes választás a jó és a rossz cselekedet között. Az ember minden választása attól függ, milyennek látja saját helyzetét, értékelése azonban általában másoktól kapott információkon nyugszik. Az igazság helyét fokozatosan a szavahihetőség foglalja el, a tényekét a hitelesen hangzó, ám semmiféle ellenörízhető  információt nem tartalmazó állítás helyettesíti, amelyek arra valók, hogy végleg elhomályosítság az igazság és hazugság közötti különbséget, s azt a hihetőség ködével burkolják be. A hazugságok, a hamis információk megtévesztenek, tévútra vezetnek és ezáltal kárt okoznak, még akkor is, ha a kár nem válik azonnal érezhetővé. Elhomályosítja az ember céljait, s a korábbi célok elérhetetlennek tűnhetnek a számára. Az ésszerű döntés alapja csak a valóságnak megfelelő ismeret, tudás lehet, de  ahhoz, hogy az ember tudása alapján igaz döntést hozhasson, meg kell, hogy legyen a szabad választáshoz való joga  is.

Aki hazudik, lop is