Tartalomjegyzék

A teljesítmény-motiváció fejezi ki azt a vágyunkat, hogy jól végezzük el feladatainkat, hogy örömet leljünk abban, amit meg kell oldanunk, elégedettséget érezzünk, ha sikerül legyőznünk egy akadályt. Minden feladathelyzet konfliktushelyzet is, mert két ellentétes késztetés van benne jelen: az egyik a cél elérésére vagyis a sikerre, a másik a kudarc elkerülésére ösztönöz. Késztetéseinknek ez a két formája az, amely vállalt feladataink megoldására, cselekvéseink eredményes végrehajtására sarkall bennünket.

A három-négyéves gyermekek már büszkeséggel könyvelik el sikereiket és szomorúsággal veszik tudomásul sikertelenségeiket. A kudarcot nem képesek elviselni, ha valami nem sikerül nekik, megpróbálnak kibújni a játék folytatása alól vagy megtagadják a továbbjátszást. Ötéves kor táján a gyermekek kudarctűrő képessége már nagyobb: vesztes helyzetben is folytatják a játékot, s a sikertelenséget nagyobb igyekezettel próbálják megelőzni. Az iskoláskor kezdetén a sikertelenségből, illetve a sikerből következtetéseket is le tudnak vonni. Feladataikat az önmaguktól elvárható eredmény figyelembevételével választják meg. Fokozatosan megismerik képességeik határát, kezdik észrevenni, hogy az egyéni sajátosságoknak fontos szerepük van abban, ki milyen teljesítményre képes. A kudarc vagy siker okát már önmagukban keresik. Ez összefügg azzal, hogy fokozatosan mind nagyobb lesz a gyermek belső ellenőrző működéseinek a szerepe a szülők és a nevelők által gyakorolt külső ellenőrzés mellett. Valamely feladat végrehajtásában és megítélésében egyre inkább belejátszik az önmagával való elégedettség vagy elégedetlenség érzése, a jól végzett feladat okozta öröm vagy a bosszúság a sikertelenség miatt. A legnagyobb jutalom mindinkább az önelégedettség lesz. Az iskoláskorú gyerekek pontosan tudják, hogy egyes területeken milyen eredményeket képesek elérni, s így a különféle feladathelyzetekben már előre meg tudják becsülni, mit várhatnak el önmaguktól. Ha a várt szintet sikerül elérniük, elégedettek magukkal, ha alatta teljesítenek kudarcot élnek át.