Tartalomjegyzék

A kommunista hatalomban a dologgá minősített ember leigázása, alávetettségének az elérése volt a cél. A teljes szabadságot mindennek a tagadásával próbálta megvalósítani, melyet majd az egész emberiséggel azonosított új értékek megteremtése éltet és igazol. Az eljövendő új világ, úgy hitték, nemcsak az összes addig ismert politikai és gazdasági rendszert fogja teljesen átalakítani, hanem magát az embert is. E nemesnek tűnő cél elérése érdekében, az akadályok leküzdéséhez az erőszak, a kínzás igazán könnyen felmenthető eszköznek tűnt.  Az ÁVH ebben a folyamatban csupán a hatalom egyik eszköze volt.

A letartóztatott személy kiválasztása, az ellene felhozott vád teljesen esetlegesen alakult. Ha valaki a gyűlölt osztály tagja volt korábban, vagy cselekedete bármiben szemben állt a hatalom céljaival ellenségnek kiáltatott ki. A bolsevik terrorban ami korábban bűn volt, most erénnyé válik, mert segítségével teremthetők meg a hőn áhított kommunista társadalomnak az előfeltételei és általa érhető el az emberiség igazi történelmi célja: a kizsákmányolásmentes társadalom. Ez a hit viszi a hatalmat kiszolgáló egyént egyre mélyebbre, mert ha egy kisebb jelentőségű dologban feláldozta már lelkiismeretét igazolni akarja önfeláldozását a cél alapvető nemességéről való meggyőződésével, amely aztán több, mint elegendő, hogy bármely morális vagy intellektuális megalkuvását ellensúlyozza. Így fogadja el végül fenntartás nélkül az "irgalmat nem ismerő osztályharc" tételét, amelyből fakad, hogy nem szabad "félúton" megállni, és a burzsoáziát mint osztályt kell megsemmisíteni, (és tulajdonát elrabolni!).

Százezrével éltek olyan emberek, akiket az "ellenséges kategóriába" soroltak, vagy akiket a politikai rendőrség egy-egy elejtett megjegyzésük alapján "preventív" meggondolásból vett célkeresztjébe, mondván nem zárható ki, hogy az illető egy nap besorolható lesz az ellenséges elemek kategóriájába. És akit egyszer valamilyen felsőbb parancsra, az aktuális politikai cél elérése érdekében letartóztattak és a vádlott szerepébe kényszerült, abból kibújni többé nem tudott.