Újdonságok

 • Babits Békekiáltványa

  Szörnyű katasztrófa fenyegeti a világot. Európa s vele az egész emberiség válságos napjait éli. Egyre jobban érezzük, hogy a "béke és kultúra" vagy a jóvátehetetlen pusztulás válaszútján állunk. Mindenki felelős, minden erkölcsi és szellemi erőt, minden akaratot és sugalmazóképességet meg kell feszíteni, hogy a pusztulásnak ellene szegüljön.

  Bővebben ...  
 • Az álomhoz

  Ó, csöndes éjjel enyhe balzsama!
    lágy ujjaiddal érints könyörülve
    s fénytől futó, éjimádó szemünkre
  boruljon a felejtő éjszaka;

  Bővebben ...  
 • A nyolcadik napon

  Boldogtalan hazám,
  a feszült idegek korában,
  hány kígyó eszme sziszegett
  csábos eszközével téged már körbe?
  Ki maradt hű hozzád
  Lucifer-érveit hallgatva?
  Ki ad még vért tüske-koronás szívednek?

  Bővebben ...  
 • A teljesség rejtelme -- Hamvas Béla és Weöres Sándor

  „Hamvas Béláról sokan hallottak, kevesen ismerik, és alig olvasták. Ez az állapot kedvez annak, hogy ködalakját az alig derengő homályban kétes értékű hírnév és kétes értékű hírhedtség fogja körül. Amit a művelt olvasó tud róla, az nem sokkal több annál, hogy irracionalista gondolkodó volt, és kultúrtörténeti, esztétikai, bölcseleti írásaiban az irracionális, sőt misztikus filozófiák felé tájékozódott, s a racionalista európai hagyománnyal szemben a keleti eszmerendszerek gondolat-világát búvárolta. Ezzel az ismerettel nem az a baj, hogy nem igaz, hanem az, hogy igazsága ellenére csak puszta helyzetmegjelölés, tartalomtalan besorolás, a kritikai feldolgozás illúzióját keltő címke.”

  Bővebben ...  
 • Örvény

  Mint örvény, szív az együtt, olyan édes,
  úgy csábít és úgy ringat, zaklatott
  éjek után és gyötrelmes napok
  munkája közben és mikor a kétes
  remény meghozza, oly jó a beszédes
  kis jel messziről: „Várlak”, „Itt vagyok”,

  Bővebben ...  
Scroll to top