A szavak a legfájdalmasabbak, minden gyilkos szó tőre hegyes,
fogd vissza zablámat, bosszú és gyűlölet tüzére ne vezess,
a jó kezéből béke ágát kiüti az érdek, perzsel

mohó vágyad, hiszed ami jön majd felhőkig emel,
álmos, lusta sík, és csupa sejtelem, ami vonszol,
inkább élj szegényen, és házad néma kolostor
legyen, élj névtelenül, mint sokáig dúlva,
tűnjön álom-bohóság, ne szóljon újra,
míg tart a nap, s eget fest cicomája,
az élet nem ünnepély, ha árva
maradsz, mutasson éles arcélt
tükröd, és szórja szét a szél
szavaidat, áradjon,
hit, erő, szaladjon
a boldog zene,
lég szelleme,
s vezessen,
rejtve
ő.

Scroll to top